Skip to content Skip to footer

Home

Книгите отварят прозорци към света и имат силата да променят живота

Престижно

Издателството на Тракийски университет е специализирано в издаването на висококачествени и строго рецензирани трудове от цял свят с особен интерес в областта на медицината, ветеринарната медицина, селското стопанство, хуманитарните науки, техническите науки и социалните науки.

Книги и списания

Издателството публикува академични книги и списания в посочените от нас тематични области на науката, като съчетава оригинални идеи и новаторски знания с високи редакционни и производствени стойности, за да публикува трудове с по-голямо значение.

Автори

Издателството на Тракийски университет се ръководи от редакционна колегия и приветства представянето на научни трудове от местни и чуждестранни автори.

Престижно

Издателството на Тракийски университет е специализирано в издаването на висококачествени и строго рецензирани трудове от цял свят с особен интерес в областта на медицината, ветеринарната медицина, селското стопанство, хуманитарните науки, техническите науки и социалните науки.

Книги и списания

Издателството публикува академични книги и списания в посочените от нас тематични области на науката, като съчетава оригинални идеи и новаторски знания с високи редакционни и производствени стойности, за да публикува трудове с по-голямо значение.

Автори

Издателството на Тракийски университет се ръководи от редакционна колегия и приветства представянето на научни трудове от местни и чуждестранни автори.

Работно време на библиотеката

08:00 - 16:30

Работно време на библиотеката

08:00 - 16:30

Списания

Trakia Journal of Sciences
Agricultural Science and Technology
Applied Researches in Technics, Technologies and Education
Bulgarian Journal of Veterinary Medicine
Online Journal Pedagogical Forum
The Yearbook of the Faculty of Education
Journal of Intelligent Animal Husbandry

Новини

Новини

ARTTE Vol11 No3 е онлайн
Новия брой на ARTTE Vol 11 No 3 може да намерите на…
Volume 26, Number 3, 2023 на Bulgarian Journal of Veterinary Medicine е онлайн
Новият том 26, брой 3, 2023 г. на Bulgarian Journal of Veterinary…
Брой 21, 2023 на Trakia Journal of Sciences е онлайн
Новият брой 21, 2023, номер 2, серия Социални науки може да бъде…

Работно
Време

Медицински факултет
08:00 – 16:30
Педагогически факултет
08:00 – 16:30
Факултет ``Техника и технологии`` – Ямбол
08:00 – 16:30
Медицински колеж
08:00 – 16:30
Филиал – Хасково
08:00 – 16:30

Работно
Време

Медицински факултет
08:00 - 16:30
Педагогически факултет
08:00 - 16:30
Факултет ``Техника и технологии`` – Ямбол
08:00 - 16:30
Медицински колеж
08:00 - 16:30
Филиал – Хасково
08:00 - 16:30

Факти

0
Книги
0
Списания
0
Служители
0
Автори

Последно добавени

Места за обучение

В библиотеките има зали за групово обучение, кабинети за индивидуално обучение, компютърна зала и други места за учене.

Абонирайте се за нашия бюлетин

Информирайте ме за последните новини и събития

Абонирайте се за нашия бюлетин

Информирайте ме за последните новини и събития