Skip to content Skip to footer

Списания

Нашите списания

Нашите редактори са тук, за да ви помогнат!

Нашите редактори наблюдават процеса на рецензиране на подадените ръкописи и са избрани измежду международни изследователи с високи постижения и признание в своите области. Нашите редактори имат не само отлична репутация в своите дисциплини, но и признат опит в разпознаването и насърчаването на интердисциплинарното сътрудничество.