Skip to content Skip to footer

ARTTE – Приложни изследвания в областта на техниката, технологиите и образованието

Официалното издание на Факултета по техника и технологии в Ямбол, Тракийски университет, България
ISSN 1314-8788 (печат), ISSN 1314-8796 (онлайн)

ARTTE е списание с отворен достъп без такса (отворен достъп според определението на BOAI ), рецензирано и публикувано на тримесечие.

Граф Игнатиев 38, 8600 Ямбол, България, телефон/факс: +359 46 669183, e-mail: artte@trakia-uni.bg

 

Оставете коментар