Skip to content Skip to footer

Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Информация за нас

Тракийски университет („ТрУ“ и/или Администратора и/или Унивеситетът), е дружество, регистрирано с БУЛСТАТ: BG 123024538, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, Студентски град, Тел: 042 699 202; e-mail: rector@uni-sz.bg

Информация за нашето Длъжностно лице по защита на данните:

Имена: Ваня Трифонова

Email: vanya.trifonova@trakia-uni.bg

Телефон: 042 699 206

Нашето отношение към Вашите лични данни

 

Университетът отдава голямо значение на защитата на личните данни и събира и обработва лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Целта на настоящата „Политика за защита на личните данни“  е да бъдете информирани как обработваме Вашите данни и какви лични данни бихме събрали за Вас, с каква цел, срок и  респективно какви са Вашите права.

 1. Данни, обработвани за целите на създаването и управлението на профил в електронната книжарница

Личните данни, които събираме и обработваме във връзка със създаването на профил в електронната книжарница са вашето име и фамилия, имейл адрес и парола за достъп до профила ви. Тези данни се събират за да можем да ви идентифицираме и за да може да извършвате покупки на книги чрез електронната ни книжарница. Тази информация ни е необходима и за управление на профила ви – съобщение за успешна регистрация, възстановяване на забравена парола и други информационни съобщения. Ако не желаете да предоставяте лични данни може да извършите вашата поръчка като гост.

Ние обработваме Вашите лични данни, предоставени ни при регистрацията на профил в електронната книжарница, на основание на Вашето съгласие, дадено чрез попълването от Вас на регистрационната форма и създаването на профила Ви. Данните се съхраняват за целия период на вашата регистрация на сайта https://press.trakia-uni.bg/

 1. Данни, обработвани при поръчка и покупка на продукти чрез електронната книжарница

Когато извършвате поръчка на книги през електронната книжарница ние обработваме информация, включваща вашия пощенски адрес, телефонен номер, данни за банкова сметка.

Основанието, на което обработваме тези данни, е  сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба на избраната от Вас книга или друг продукт.

 

Личните Ви данни относно извършените от Вас покупки чрез електронната ни книжарница, включително идентификационните Ви данни, които са необходими да изпълним нашите законови задължения съгласно данъчното и счетоводно законодателство, както и с цел защита при евентуални правни спорове, могат да бъдат съхранявани за максималния срок от 10 години, установен в данъчното и счетоводното законодателство.

 1. Лични данни, обработвани с цел спазване на наши законови задължения

При покупка на книга  за нас възникват някои законови задължения. За да ги спазим, ние трябва да обработим Ваши лични данни, включващи Вашите идентификационни данни, данни за контакт и друга информация, предоставена ни от Вас.

Вашите данни могат да се обработват и за изпълнение на наши задължения съгласно приложимото потребителско право – например при предявяване на рекламации, отказ от покупка, връщане на закупени продукти и възстановяване на тяхната стойност, разрешаване на потребителски спорове и други подобни

 1. Лични данни, обработвани за маркетингови активности

Ние може да използваме вашия имейл за изпращане на информация за нови издания и различни промоционални активности. За да обработваме тези данни ние трябва да получим вашето съгласие , дадено чрез участието Ви в съответната промоционална активност съгласно нейните правила и общи условия. Данните на участниците в промоционалните активности ще бъдат изтрити 6 месеца след края на обявена игра и изпращането на наградите на печелившите участници.

 1. Политика за използване на бисквитки. Сигурност и идентифициране
 2. „Бисквитки“ (cookies) са малки файлове, съдържащи данни, които дадена интернет страница прехвърля от интернет браузера на компютъра или друго устройство (мобилен телефон), с което Клиент ползва интернет, временно, докато трае посещението на интернет страницата или за по-дълъг период, в зависимост от вида на използвани бисквитки.
 3. Тракийски университет използва временни „бисквитки“ (cookies) за по-лесен достъп на Клиентите до интернет страницата на Университетско издателство Тракия Прес. Целта при използване на бисквитките” е да разпознаят потребителя в рамките на конкретната сесия, да контролират сигурността на връзката и да гарантират, че информацията, която потребителят въвежда, се вижда единствено от него.
 4. „Бисквитките” за идентифициране и сигурност се изтриват автоматично след прекратяване на сесията на ползвания интернет браузър или се пазят за ограничено време с цел осигуряване на безпрепятствена работа със сайта. Тези „бисквитки“ и останалите видове „бисквитки” на интернет страницата не съхраняват въведените от Клиента лични данни.
 5. В случай, че Клиент не желае да приеме използването на бисквитки, може да ги деактивира от настройките на използвания от него интернет браузер. В случай, че Клиент се откаже от бисквитки, е възможно някои функции да не работят правилно.

 

Споделяне на информацията Ви:

Университетът използва трети страни за подпомагане на определени договорни дейности или при изпълнение на законово задължение. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.

 Автоматизирани алгоритми

Ние не използваме средства за  автоматизирано взимане на решения.

 

Сигурност

Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

ТрУ взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това, вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията. Част от предприетите действия са:

 1. Физически организационни и технически мерки за защита:

определяне на зоните с контролиран достъп; определяне на помещенията, в които се обработват лични данни, вкл. в които се намират сървърите ни и ограничаване на достъпа; определяне на организацията на физическия достъп; определяне на използваните технически средства за физическа защита – в специални стаи и шкафове под ключ; определяне на екип за реагиране при нарушения.

 1. Персонална защита: запознаване на персонала с особеностите при обработване на лични данни и с нормативната уредба в областта на защитата на личните данни, с настоящата политика и с др. свързани вътрешни нормативни актове; конфиденциалност на информацията; обучение на персонала.
 2. Документална защита: определяне на срокове за съхранение; правила за разпространение, процедури за унищожаване, проверка и контрол на обработването.

От друга страна, прилагаме технически мерки като криптиране, псевдонимизация и анонимизация на събраните лични данни.

 

 

Кога изтриваме Вашите лични данни?

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас и я унищожаваме по определен ред в законоуставените срокове, а ако няма такива – в сроковете определени от нас с Вътрешните правила за създаване, ползване и поддържане на университетския архив.

Вашите права по отношение на личните данни

По всяко време можете да поискате от ТрУ да Ви предостави информация и достъп до личните данни, които са събрани и съхранява за Вас. Можете също така да изискате ТрУ да коригира, изтрие или актуализира такива лични данни. ТрУ осигурява и Вашето право на възражение и ограничаване на обработването на лични данни, както и правата Ви при автоматизирано взимане на решения.

Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни спрямо ТрУ. Оттеглянето обаче няма да засегне законосъобразно обработените данни до оттеглянето.

Част от правата Ви, като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез изрично писмено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Информираме Ви, че по настоящото законодателство имате право и на жалба за начина, по който се обработват данните ви до надзорния орган Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.

Промени в настоящата Политика за защита на личните данни

Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели ТрУ я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.

При въпроси и предявяване на права по отношение защитата на данните, можете да се обърнете към служител на ТрУ по следните начини:

Email: vanya.trifonova@trakia-uni.bg

Телефон: 042 699 206