Skip to content Skip to footer

BJVM е тримесечно научно списание с отворен достъп без такса, в което се приемат ръкописи по теми, посветени на теоретични и практически аспекти на ветеринарната медицина (съвременни диагностични методи, нови подходи за контрол на инфекциозни и паразитни болести, ветеринарна микробиология, молекулярна биология и генетика, клинична фармакология и токсикология, незаразна патология, репродукция, хирургия, клинични случаи).

BJVM няма да разглежда ръкописи, в които се изследват ефектите на растителни екстракти без количествен анализ на активните вещества, или ръкописи, в които се разглеждат добре познати проблеми, свързани с болести, бактериални щамове, паразити и хематологични параметри при малки по размер изследователски кохорти животни и породи с местно значение в ограничени географски райони.

Елементите на оригиналност на ръкописите са задължителни.

 

Оставете коментар