Skip to content Skip to footer

Академичен информационен център

Добре дошли в Академичен информационен център

Академичният информационен център е най-новата информационна и образователна структура на Тракийски университет. Той е място за учене, общуване и обмен на идеи. Комбинацията от изчистени архитектурни линии, отворени пространства и модерно обзавеждане постепенно го превръща в предпочитано място за студенти, преподаватели и външни потребители.

В Академичния информационен център се помещава Централната университетска библиотека с всички функционалности за обслужване на читатели, както и зали с различна големина и предназначение, които могат да се използват за обучение, индивидуална или групова работа, семинари за изследователски проекти и много други.

Персонал

Събития

Местоположение

Контакти

Виртуална обиколка

Информация за посетителите

Академичният информационен център предлага различни функции и приятни ползи за всички читатели. Научете повече за това как ефективно можете да ги използвате по най-добрия начин и ни посетете за обиколка.

Всички регистрирани читатели на библиотеката могат да ползват нейните колекции на място. За домашна употреба учебници, учебни помагала и документи, обозначени с жълт етикет, могат да се заемат от колекциите със свободен достъп.

Има компютърна зала. Внасянето на собствено оборудване е разрешено, след като уведомите някой от персонала на библиотеката. На територията на Академичния информационен център има Wi-Fi мрежа.

Колекциите на библиотеката са разработени в съответствие с образователния и изследователския профил на Тракийския университет. Тематичното и езиковото разнообразие спомага за създаването на творческа среда за изследвания и обучение.

 1. Книги – включва книги, монографии, учебна литература,
  научни материали от форуми
 2. Периодични издания и продължаващи публикации – списания,
  вестници и продължаващи публикации на
  университети и научни институти
 3. Справочници – общи и специални енциклопедии,
  терминологични справочници,
  двуезични и многоезични речници и
  други справочни публикации.
 4. Бакалавърски и магистърски дипломни работи
 5. Дисертации и резюмета на научния персонал
  на Тракийския университет
 6. Електронни ресурси:
 • База данни
 • Цифрови колекции

На разположение на потребителите е скенер за бързо сканиране на книги, статии и други библиотечни материали.

Има няколко паркинга, където можете да паркирате, когато посещавате библиотеката.

Разгледайте нашите чатални

Читални
Пространства за тихо обучение

Местата за тихо учене включват затворени читални, компютърни зали и определени зони в библиотеката, обозначени с табели. Не е разрешено да се говори или разговаря. В тези пространства се изисква тишина по всяко време.

Зали за групово обучение
Пространства за съвместна работа

Пространствата за съвместна работа включват зали за групово обучение и определени зони в библиотеката, обозначени с указателни табели. В зоните за съвместна работа е позволено да се говори тихо, но не и шумно. Дългите разговори по мобилен телефон трябва да се провеждат извън библиотеката.

Тихи учебни зони
Пространства за обучение без шум

Обособена е стая с нулев шум, за да се осигури спокоен оазис за тихо размишление. В стаята с нулев шум се изисква абсолютна тишина. Не е разрешено да се работи с клавиатура или да се говори. Необходима е предварителна резервация.

Събития & специални случаи
Функционална зала за срещи и събития

Тази зала е предназначена за провеждане на групови събития. Капацитетът му е за 80 души. Използването е предмет на предварителна резервация