Skip to content Skip to footer

Служители в Академичен информационен център

Служители в Академичен информационен център

Нашите ценности

Мисия

Библиотеката осигурява свободен и равноправен достъп до услуги, които отговарят на променящите се нужди на студентите.

Обслужване на клиенти

Грижим се за хората, които обслужваме, и се стремим да предоставяме изключителни преживявания.

Превъзходство

Придържаме се към най-високите стандарти във всичко, което правим.

Достъп

Предоставяме безплатна информация, програми и услуги, които са достъпни за всички.

Визия

Общност, в която равният достъп до знания създава разбиране и неограничен потенциал.