Skip to content Skip to footer

Списанието „Intelligent Animal Husbandry“ (ISSN: 2815-4193) публикува рецензирани научни и обзорни статии, обзори и рецензии, научни монографии и изследвания, които са разработени в широк спектър от мултидисциплинарни изследователски теми, свързани с:

Списанието „Интелигентно животновъдство“ е израз на желанието ни да избегнем ограничаването в дисциплинарните матрици на научното мислене и прекалено специализирания теоретичен дискурс.

Списанието публикува оригинални, научно обосновани материали, които предизвикват дискусии и са достъпни за всеки образован и мислещ човек. Ще се радваме да обсъдим всяка изпратена до нас разработка.

 • Селскостопански науки;
 • Биологични науки;
 • Биохимия;
 • Генетика
 • Молекулярна биология;
 • Имунология;
 • Микробиология;
 • Неврология;
 • Инженерна химия;
 • Информатика;
 • Информационни технологии;
 • Енергия;
 • Наука за околната среда (екология);
 • Физика;
 • Икономика и бизнес.

Прилага се процедура на анонимно рецензиране на представените научни трудове от двама утвърдени учени в съответната научна област.

Оставете коментар