Skip to content Skip to footer

Политиката на AST е да публикува оригинални статии, обзори и кратки съобщения, обхващащи аспекти на селското стопанство, свързани с науките за живота и съвременните технологии. Това ще предложи възможности за посрещане на глобалните нужди, свързани с храните и околната среда, здравето, използване на технологиите за осигуряване на иновативни продукти и устойчиво развитие. Ще бъдат разглеждани доклади, свързани с аспекти на фундаменталната и приложната наука в следните области:

 

  • Генетика и развъждане
  • Хранене и физиология
  • Производствени системи
  • Селско стопанство и околна среда
  • Качество и безопасност на продуктите.
  • Аграрна икономика (свързана със системите и технологиите за селскостопанско производство)
  • Други категории, тясно свързани с горните теми, могат да бъдат разгледани от редакторите.

Декларация за свободен достъп

AST е списание със свободен достъп, разпространявано под лиценза Creative Commons BY-NC-ND 4.0. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/), който позволява безплатно, неограничено използване с нетърговска цел, разпространение и възпроизвеждане на статии, ако те са правилно цитирани, както и използването им за всякакви други законни цели.

В случай че списанието вече не се издава, достъпът до архива ще бъде възможен чрез уебсайта на списанието – www.agriscitech.eu.

 

 

Оставете коментар