Skip to content Skip to footer

Medical chemistry for english speaking students

Автори: Веселина Гаджева, Антоанета Желева

Година на издаване: 2021

Език: English

Страници: 424 стр.

ISBN: 978-954-338-175-3

Категория: Етикет: Product ID: 3715

Описание

В учебника последователно са представени основните понятия от общата химия, които се отнасят до видовете химични връзки, свързващи атомите в органичните молекули. Специално внимание се обръща и на структурата, конфигурацията и конформацията на органичните молекули, които са тясно свързани с тяхната биологична активност.

Материалите, включени в този учебник, ще улеснят англоезичните студенти по медицина при усвояването на материала, преподаван в предклиничните дисциплини, като биохимия, фармакология, физиология и др. Освен това изучаването на химичните свойства на биологично важните молекули и свързването им с биохимичните им функции и физиологичното им действие ще помогне на студентите да изградят асоциативното си мислене не само в предклиничните, но и в клиничните дисциплини.