Skip to content Skip to footer

Съвременни аспекти на гражданското образование

11.00 лв.

Автор: Румяна Неминска

Година на издаване: 2018

Език: Български

ISBN: 978-954-338-144-9

Категория: Product ID: 3720

Описание

Монографичният труд представлява педагогически ресурс за планиране на взаимодействия в обучителна среда, за формиране на педагогически възпитателни мирогледи.

През призмата на педагогическата наука в него са проследени редица обществени явления, които пряко въздействат върху учебните процеси в българското училище.

В монографията са представени чрез тематични цялости идеи за автентично развитие на отговорност, креативност, смелост и умение да живеем заедно, за ненасилствена комуникация и позитивно социално общуване.