Skip to content Skip to footer

Социална психология на училищното образование

16.80 лв.

Автор: Дончо Донев

Година на издаване: 2018

Език: Български

Страници: 159 стр.

ISBN: 978-954-338-147-0

Категория: Product ID: 3694

Описание

Настоящият монографичен труд има за цел да насочи вниманието към социалнопсихологическите конструкти, които са значими за училищното образование, разгледано като социалнопсихологическа система. Голяма част от тях са вече изследвани от гледна точка на педагогиката и педагогическата психология. Като значим принос може да бъде видян опитът за поставяне на тези процеси и явления в ясен социален контекст. По този начин се прави опит за анализ на връзките между тях. Чрез теоритичен анализ и синтез се установява взаимната зависимост между отделните процеси.