Skip to content Skip to footer

Предучилищна педагогика (Актуални проблеми)

16.00 лв.

Автор: Виолета Илиева Кърцелянска – Станчева

Година на издаване: 2011

Език: Български

Страници: 172 стр.

ISBN: 978-954-338-018-3

Категория: Product ID: 3736

Описание

Предложеното учебно пособие не претендира за изчерпателно осветляване на всички проблеми на предучилищната педагогика. Интерпретират се основни аспекти на съвременната предучилищна педагогическа наука и се подпомагат студентите от педагогическите специалности в осъзнаването на категориите понятия, закономерности, умения за приложение на съвременни образователни технологии и пр. В този смисъл целта е да се задълбочи професионалната подготовка на специалисти в областта на предучилищното възпитание.

В книгата авторът развива основни теми и въпроси, ключови по своето значение за предучилищното възпитание, които се разглеждат съобразно съвременната образователна парадигма за равнопоставено педагогическо взаимодействие в социалните, културните и материалните условия на съвременната детска градина. Теоретичната интерпретация на проблемите включва утвърдени теоретични постановки на водещи педагози и психолози у нас и в чужбина, какго и собствен изследователски опит на автора по отделни проблеми на предучилищната педагогика.