Skip to content Skip to footer

Комбинаторика, теория на вероятностите и статистика

15.00 лв.

Автор: Галя Кожухарова

Година на издаване: 2013

Език: Български

ISBN: 978-954-338-054-1

Категория: Етикет: Product ID: 3745

Описание

Настоящата книга съдържа основни теоретични постановки от теория на множествата, комбинаторика, теория на вероятностите и статистика. Първа глава е свързана с теорията на множествата, знанията за която се явяват базисни в комбинаториката, теорията на вероятностите и статистиката. Важно място в нея заемат задачите.

Книгата е предназначена за студенти и ученици от горна училищна степен. Тя би подпомогнала работата и на учителите и всички любители на математиката.