Skip to content Skip to footer

Човешки ресурси

6.00 лв.

Автор: Красимира Тонева

Година на издаване: 2017

Език: Български

ISBN: 978-954-338-139-5

Категория: Product ID: 3687

Описание

Настоящото учебно помагало е предназначено за използване от студентите от втори курс на специалностите „Аграрна икономика“, Бизнес икономика“ и „Регионална икономика“, ОКС „Бакалавър“ в Стопански факултет на Тракийски университет – Стара Загора. Разработено е в съответствие с учебната програма по задължителната дисциплина „Човешки ресурси“ и е съобразено с лекционния курс и курса за упражнения.

Предлагат се синтезирани знания за човешките ресурси на макро- и микрониво, с отчитане на регионалния и отрасловия аспект на разглежданите въпроси.

Помагалото осигурява на студентите множество емпирични данни, дава им възможност да проверяват нивото на своите знания чрез решаване на тестове, задачи и коментар на дискусионни казуси.