Skip to content Skip to footer

Социално-емоционално учене Теоритични и приложни аспекти

10.00 лв.

Автор: Венета Узунова

Година на издаване: 2020

Език: Български

Страници: 141 стр.

ISBN: 978-954-338-167-8

Категория: Product ID: 3725

Описание

Настоящата монография няма амбицията да изчерпи темата за социално-емоционалното учене, а само да бъде отправна точка за понататъшни и по-задълбочени теоретични и практико-приложни изследвания, а също и да обърне вниманието към потребността от разработване на форми и методи за реализацията му в българското училище, според спецификата и потребностите на образователните институции.

Монографичният труд е подготвен с намерението и надеждата да бъде полезен с информацията и практическите насоки и идеи, включени в него на учители, педагози и психолози, и други специалисти в сферата на образованието, както и на неправителствени организации и различни институции, ангажирани с проблемите на българското училище, е личностното и социалното развитие на децата и младите хора, и с кариерното им ориентиране. С теоретичните и практико-приложните аспекти на социално-емоционалното учене, обхванати в този текст в същото време биха могли да се запознаят и студенти по педагогика и психология и да намерят в него не толкова отговори, колкото идеи, провокиращи ги да продължат търсенията и да задълбочат интереса си към тази проблематика.