Skip to content Skip to footer

Социална педагогика

20.00 лв.

Автор: Марияна Стефанова

Година на издаване: 2014

Език: Български

Страници: 366 стр.

ISBN: 978-954-305-388-9

Категория: Product ID: 3726

Описание

Обхваща статута и съдържанието на социалната педагогика като актуална прагматична наука в глобалната постмодерна ситуация. Обсъждат се тенденциите и перспективите на социалното направление в педагогическата наука и практика и, от друга страна, на педагогическите подкрепящи аспекти на социалната работа.

Предназначен за студенти в педагогически специалности, учебникът може да представлява интерес и за докторанти и университетски преподаватели