Skip to content Skip to footer

Сборник с примерни тестове по география, математика и икономика за кандидатстуденти

12.00 лв.

Автори: Г. Бойчев, Ис. Ненчева, Д. Неделчева

Година на издаване: 2013

Език: Български

Страници: 174 стр.

ISBN: 978-954-338-050-3

Категория: Product ID: 3728

Описание

Настоящият Сборник с примерни тестове по география, математика и икономика за кандидатстуденти е първото подобно учебно помагало за кандидатстуденти в Тракийски университет, Стара Загора. Неговата основна цел е да подпомогне подготовката на кандидатстудентите, които ще се явят на конкурсен кандидатстудентски изпит – тест по география, тест по математика и тест по икономика. С така поставената цел на разработения сборник се постига и по-добра организация на рекламната и кандидатстудентска кампания, в която се включва ежегодно Тракийски университет в страната.

Инструментариумът на разработените примерни тестове в учебното помагало съответства от една страна на неговата цел, а от друга се подчинява на общообразователната цел на университета за добра подготовка и конкурентна способност на явяващите се кандидатстуденти на съответните изпитни тестове. Предвидената многовариантност на примерните въпроси по отделните учебни дисциплини осигурява обективност при установеното ниво на оценка.