Skip to content Skip to footer

Ръководство за упражнения по мляко и млечни продукти

12.00 лв.

Автори: Тодор Илиев, Николина Желева, Гюрга Михайлова, Тодор Димитров

Година на издаване: 2011

Език: Български

Страници: 158 стр.

ISBN: 978-954-338-016-9

Категория: Product ID: 3730

Описание

Настоящето ръководство е съобразено с основните методични единици, залегнали в учебните цланове и програми на студентите от специалностите на Аграрния факултет при Тракийски Университет – Стара Загора.

Разгледани са въпроси, свързани с основните методи за изследване на мляко и млечни продукти, начините за откриване на фалшификации на суровото мляко и неговото окачествяване. Описани са също и основни анализи на млечни продукти, свързани с окачествяването им, както и такива, извършвани по време на технологичния процес.

Ръководството може да бъде ценно помагало и за всички, които работят в областта на млекопроизводството и млекопреработването.