Skip to content Skip to footer

Ръководство за упражнения по говедовъдство

Автори: Живка Герговска, Милена Панайотова

Година на издаване: 2016

Език: Български

ISBN: 978-954-338-118-0

Категория: Product ID: 3699

Описание

Ръководството е предназначено за практическа подготовка на редовните и задочни студенти от специалност „Зооинженерство“ и е съобразено с учебния план на специалността. Материалът е съобразен с най- новите изисквания на национално и международно ниво към говедовъдното производство и съпътстващите го дейности.

Ръководството може да се използва и от студентите от специалностите „Агрономство“, „Екология и опазване на околната среда“ и „Аграрно инженерство“, както и от специалисти в областта на селекцията и технологиите в говедовъдството, в организацията на производството на говедовъдна продукция, извършващи консултантска дейност в областта на говедовъдството и др.