Skip to content Skip to footer

Ръководство за лабораторни упражнения по химия

Автори: Недялка Георгиева, Ангел Павлов, Васил Хаджилиев, Звезделина Янева

Година на издаване: 2017

Език: Български

Страници: 245 стр.

ISBN: 978-954-338-140-1

Категория: Product ID: 3696

Описание

Настоящето „Ръководство за лабораторни упражнения по химия” е предназначено за провеждане на лабораторни занятия по химия със студенти от Тракийския университет в град Стара Загора от следните специалности: “Ветеринарна медицина”, “Медицина”, “Екология и опазване на околната среда”, “Агрономство”, “Агроинженерство”, „Рибовъдство и аквакултура”, „Социални дейности” и „Клинични лаборанти”.

При съставяне на ръководството авторите са подбирали такива лабораторни упражнения, които да съответстват на утвърдените учебни програми по дисциплините: “Медицинска химия”, “Химия с основи на химичната екология”, “Аналитична химия с инструментални методи”, “Аналитична химия с основи на хидрохимията” и “Химия”.

Ръководството може да се ползва и от специалисти и докторанти работещи в областта на ветеринарномедицинските, медицинските и аграрните науки.