Skip to content Skip to footer

Ръководство за лабораторни и семинарни упражнения по обща и неорганична химия

8.00 лв.

Автори: Снежана Драгоева, Лилко Каменов

Година на издаване: 2012

Език: Български

Страници: 142 стр.

ISBN: 978-954-338-038-1

Категория: Етикет: Product ID: 3734

Описание

Настоящето ръководство за лабораторни и семинарни упражнения по Обща и неорганична химия е предназначено за използване от студентите на Тракийски университет — Стара Загора, като помагало при лабораторните им занятия.

Ръководството е написано така, че всяко лабораторно упражнение започва с обща теоретична част, след която са развити отделните упражнения. В ръководството са включени най-съществените лабораторни занятия и стехиометрични изчисления, имащи за цел да дадат известна похватност при работа в лаборатория, а освен това да онагледят някои основни теоретични въпроси.