Skip to content Skip to footer

Практическо ръководство по ветеринарно акушерство, репродукция и болести на млечната жлеза

Автори: Наско Василев, Станимир Йотов, Анатоли Атанасов, Манол Карадаев, Пламен Георгиев, Антон Антонов, Иван Фасулков

Година на издаване: Любомира Спасова

Език: Български

Страници: 206 стр.

ISBN: 978-954-338-173-9

Описание

Ръководството е структурирано съгласно утвърдените програми на дисциплините, преподавани в катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения“ за обучение на студентите по специалността Ветеринарна медицина при Ветеринарномедицински факултет на Тракийски университет.

Практическото ръководството е съставено от четири раздела. В тях са разгледани въпросите, касаещи клинико-морфологични особености на женските и мъжките полови органи, контрол и направляване на половия цикъл, методите за установяване на бременността, болестни състояния през бременността, методи за извършване на акушерска помощ, следродилни усложнения, неонатология, болести на млечната жлеза, болести на женските и мъжките полови органи, получаване на семенна течност, изкуствено осеменяване и ехографско изследване на женските и мъжките полови органи.

Ръководството е предназначено за студентите по ветеринарна медицина, но може да бъде справочник в ежедневната работа на ветеринарни лекари, техник осеменители и специалисти от животновъдния сектор.