Skip to content Skip to footer

Практикум по аграрна икономика

11.50 лв.

Автор: Юлияна Яркова, Христо Момчилов

Година на издаване: 2011

Език: Български

ISBN: 978-954-338-017-6

Категория: Product ID: 3737

Описание

Настоящият практикум по Аграрна икономика е предназначен за използване от студенти, образователно-квалификационна степен “бакалавър” по Аграрна икономика, Регионално планиране и развитие, както и за студенти с неикономическа квалификация, които изучават като учебна дисциплина Аграрна икономика. Практикумът е основен помощник и за преподаватели, защото може да се използва при извеждането на упражнения и семинарани занятия по дисциплината Аграрна икономика, при провеждане на текущ и семестриален контрол на студентите.