Skip to content Skip to footer

Постцервикален метод за изкуствено осеменяване на свине

20.54 лв.

Автор: Станимир Димитров

Година на издаване: 2021

Език: Български

Страници: 160 стр.

ISBN: 978-954-338-172-2

Категория: Product ID: 3739

Описание

В настоящата монография е разгледан методът за постцервикално осеменяване на свине и приложението му в свиневъдството.

В теоретичен аспект са представени механизмите на придвижване, транспорт, отбор и съхранение на сперматозоидите в половата система на женските животни.

Специално внимание е отделено на особеностите в протичането на половия цикъл при свинята, определяне на оптималния момент за изкуствено осеменяване и методите за впръскване на семенната течност в половата система.

В монографията са включени авторски изследвания, свързани с проучване на различни методи за осеменяване и обем/брой сперматозоиди в дозата, както и влияние на отделни фактори върху репродуктивните показатели на свинете.

В заключение са посочени методически указания за провеждане на постцервикално осеменяване на свине.