Skip to content Skip to footer

От дигитална компетентност към дигитална креативност

12.00 лв.

Автор: Даниела Кожухарова

Година на издаване: 2020

Език: Български

ISBN: 978-954-338-166-1

Категория: Product ID: 3704

Описание

В настоящата книга е направен опит за дефиниране на дигиталната компетентност, идентифициране на ключовите й компоненти по отношение на знанията, уменията и нагласите и разсриване същността на дигиталните компетенции.