Skip to content Skip to footer

Основи на храненето на животните

19.70 лв.

Автори:Николай Тодоров, Беро Маринов, Атанас Илчев, Атанас Кирилов, Сашка Чобанова, Ганчо Ганчев

Година на издаване: 2021

Език: Български

Страници: 464 стр.

ISBN: 978-954-338-176-0

Категория: Етикети: , Product ID: 3759

Описание

Учебникът „Основи на храненето на животните“ е написан в съответствие с с програмата за обучение на студентите по зооинженерство. Може да се използва също от студентите от други специалности, които имат отношение към животновъдството. Учебникът е ценно помагало за всички специалисти, които желаят да повишат квалификацията си и да се запознаят с новостите в областта на храненето на селскостопанските животни.
В първата част на книгата са описани хранителните вещества и тяхното усвояване от животните, както и методите за измерване на хранителната стойност на фуражите. Пояснени са накратко начините за определяне нормите за пълноценно хранене на животните в съответствие с тяхната продуктивност.
Във втората, по обширна част на книгата, е направена подробна характеристика на фуражите и на многобройните хранителни добавки използвани за подобряване на пълноценността на храненето и оползотворяването на хранителните вещества. Разгледани са технологиите за производство на висококачествени фуражи и тяхното правилно използване в дажбите на отделните видове и категории животни.