Skip to content Skip to footer

Основи на кейкис консултирането

25.00 лв.

Автори: Жанета Стойкова, Владимир Кисельов

Година на издаване: 2023

Език: Български

Страници: 300 стр.

ISBN: 978-954-338-216-3

Категория: Product ID: 3705

Описание

Настоящият учебник е предназначен за много широк кръг читатели- студенти и докторанти, учители, психолози, социални работници, специалисти, работещи в сферата на образованието и помагащите професии, които се нуждаят от знания и компетентности за търсене, намиране и предлагане на добри, интелигентни многоварианти решения на казуси и педагогически ситуации, свързани с развитието, възпитанието и обучението на децата и младите хора.