Skip to content Skip to footer

Неврология за медицински сестри и акушерки

12.00 лв.

Автори: И. Манчев, Х. Чучков, Д. Сиврев, Н. Николов, В. Вълчева-Сидерова, П. Цанев, В Манчева-Ганева, Д. Тотева

Година на издаване: 2010

Език: Български

Страници: 190 стр.

ISBN: 978-954-338-012-1

Описание

Настоящият учебник е предназначен за обучението на медицински сестри и акушерки по специалността нервни болести. Неговото издаване се налага от разширяване на учебната програма за тези специалности, което съответства на съвременните европейски изисквания. Понастоящем обучението по тези две специалности продължава четири години и завършва с получаване на образователната степен „ Бакалавър”. Това налага включването на по- голям обем въпроси, свързани с изучаването на неврологичните заболявания, които спадат към така наречените социално значими заболявания.