Skip to content Skip to footer

Местно управление и администрация (Теория, казуси и примери)

19.30 лв.

Автор: Неделин Марков

Година на издаване: 2018

Език: Български

ISBN: 978-954-338-148-7

Категория: Product ID: 3743

Описание

Дисциплината „Местното управление и местна администрация“ дава възможност на студентите от специалност „Регионална икономика“ и други икономически специалности да формират и развият своите компетенции в сферата на публичната администрация и по -конкретно нейното местно проявление. В учебното помагало се съчетават теоретичен материал с практически упражнения. Особено място заемат практическите примери и казуси, които доразвиват лекционния курс.

Разработеният курс би бил подходящ за всички студенти и ученици, които изучават дисциплини в сферата на местното управление, местната администрация, местните финанси и други. Помагалото също така може да е полезно и за специалистите, които професионално работят в областта на публичната администрация.