Skip to content Skip to footer

Здравни грижи за пациента

33.90 лв.

Автори: Христина Милчева, Албена Андонова, Силвия Кючукова

Година на издаване: 2015

Език: Български

Страници: 116 стр.

ISBN: 978-954-338-115-9

Категория: Етикет: Product ID: 3748

Описание

Изучаването на комплекса от здравни грижи в обем, съответстващ на минимално изискуемото ниво за компетентност, е необходимо и задължително условие за специалистите, обучаващи се в Медицинските колежи. Здравните грижи са основата, която предоставя ключовите компетенции и върху която се надграждат всички останали специализирани дейности и грижи. В този смисъл настоящото издание задоволява потребностите от обема знания и умения за медицинските специалисти – рехабилитатори, медицински лаборанти, гериатрични специалисти, парамедици и др., обучаващи се в Медицинските колежи.