Skip to content Skip to footer

Защита при бедствия и първа долекарска помощ

12.00 лв.

Автори: Георги Петков, Гергана Костадинова, Светлана Димитрова, Юрий Митев, Чонка Митева, Александър Илиев

Година на издаване: 2009

Език: Български

Страници: 117 стр.

ISBN: 978-954-338-008-4

Категория: Product ID: 3749

Описание

Дисциплината “Защита при бедствия и първа долекарска помощ“ е разработена в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1 и 2 от Закона за защита при бедствия, (ДВ бр. 102/2006 г.), по предложена от Държавна агенция „Гражданската защита“ примерна учебна програма (Писмо № 10-00-20 от 13.05.2008 г. до Ректора на Тракийски университет). В нея съдържанието на дисциплината е съобразено със спецификата на специалностите, по които се подготвят студенти в Аграрния факултет на Тракийски университет – гр. Стара Загора