Skip to content Skip to footer

Двигателен тренинг и лечебна физкултура за лица с увреждания

10.00 лв.

Автор: Димитър Димитров

Година на издаване: 2010

Език: Български

Страници: 77 стр.

ISBN: 978-954-338-011-4

Категория: Product ID: 3753

Описание

Учебното помагало по дисциплината “Двигателен тренинг и лечебна физкултура за лица с увреждания” е предназначено за обучаващите се по специалността “Социални дейности” към Медицински факултет на “Тракийски университет” – Стара Загора и е съобразено с изискванията за получаване на образователно-квалификационна степен “Бакалавър”.

Изхождайки от предмета на учебната дисциплина, съдържанието на това ръководство включва специфични познания по теория и методика на физическото възпитание, лечебна физкултура, медицина, дефектология и други частни науки, които имат определено отношение към функциите на социалните заведения и социалната дейност въобще.