Skip to content Skip to footer

Ветеринарно – санитарна експертиза на хранителните продукти от животински произход Ръководство за практически занятия

Автори: Валентин Русев, Динко Динков, Тодор Стоянчев

Година на издаване: 2011

Език: Български

Страници: 226 стр.

ISBN: 978-954-338-025-1

Описание

Ръководството е предназначено за студентите по ветеринарна медицина и е съобразено с учебната програма на изучаваните дисциплини „Хигиена и технология на месо и месни продукти“, „Хигиена и технология на мляко и млечни продукти“ и „Ветеринарно-санитарна експертиза“.

Представените основни практически методи дават указания за самостоятелно разработване на проби от различни суровини и храни и получаване на резултати при анализ на качеството и безопасността на продуктите.