Skip to content Skip to footer

Български език за чуждестранни студенти по ветеринарна медицина – I и II курс

12.40 лв.

Автор: Любомира Спасова

Година на издаване: Любомира Спасова

Език: Български

Страници: 256 стр.

ISBN: 978-954-338-171-5

Описание

Настоящият „Учебник по български език за чуждестранни студенти по ветеринарна медицина – I и II курс“ предлага специализирано обучение по български език като чужд за ветеринарномедицински цели, като допълва и развива придобитите знания и умения в курса по общ български език. Предназначен е за чуждестранни студенти, специализанти и докторанти по ветеринарна медицина, на които им предстои защита на дипломна работа на български език, обучение по ветеринарна медицина, както и употребата на специализираната терминологична лексика по съответните дисциплини.

Основната цел на учебника е да спомогне при изграждането и развитието на знанията на обучаващите се по отношение на фундаменталните и на специализираните ветеринарномедицински науки, заложени в учебните планове и програми на Ветеринарномедицинските факултети в България.