Skip to content Skip to footer

Болести по рибите Ръководство за практически занятия

12.00 лв.

Автори: Валентин Русев, Деян Стратев

Година на издаване: 2021

Език: Български

Страници: 163 стр.

ISBN: 978-954-338-185-2

Описание

Ръководството „Болести по рибите“ е съобразено с учебната програма на дисциплината „Биология и болести по хидробионтите“, залегнала в учебния план за студентите от Ветеринарномедицинския факултет на Тракийския университет в град Стара Загора. Информацията в него касае предимно рибите със стопанско значение и изследванията за техния здравен статус.