Skip to content Skip to footer

Биологично оръжие

16.00 лв.

Автор: Веселин Иванов

Година на издаване: 2011

Език: Български

Страници: 195 стр.

ISBN: 978-954-338-019-0

Категория: Product ID: 3711

Описание

Това учебно пособие ще бъде в полза на студентите по медицина по следните дисциплини: свободно избираема дисциплина Биохимична защита на населението и народното стопанство в критични ситуации, Медицина на бедствените ситуации, Епидемиология, Инфекциозни болести, Микробиология; за общопрактикуващите лекари, за студентите по ветеринарна медицина (много биологични агенти, например антракс, туларемия, бруцелоза и др. са актуални и за тях).