Skip to content Skip to footer

Аграрни сгради

Authors: Димитър Динев, Неделчо Делчев, Ваня Димова

Publication Year: 2017

Language: Български

ISBN: 978-954-338-137-1

Category: Tags: , Product ID: 1681

Description

Учебникът „Аграрни сгради“ е предназначен основно за студентите по специалности „Аграрно инженерство“ и „Зооинженерство“ в Тракийски университет, но може да бъде полезен и за студенти от същите специалности или по специалности „Архитектура“, „Агрономство“ и някои инженерни направления от други университети в страната.
Подходящ е за използване в широката практика от проектанти-технолози, архитекти, инженери, както и от строители, инвеститори, фермери и други специалисти.
Разгледани са основни въпроси, свързани с използваните в аграрното строителство материали, конструкции и елементи. Застъпени са по-важните особености и вариантни технико-технологични решения на различни по предназначение и капацитет животновъдни, култивационни и складови сгради, сгради за земеделска техника, както и други специализирани аграрни сгради и съоръжения.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Аграрни сгради”

Your email address will not be published. Required fields are marked *