Skip to content Skip to footer

Хигиена, технология и ветеринарно-санитарен контрол на мляко и млечни продукти

Authors: Иван Въшин, Александър Павлов, Валентин Русев, Динко Динков, Тодор Стоянчев

Publication Year: 2017

Language: Български

Pages: 268 стр.

ISBN: 978-954-338-136-4

Category: Tags: , , Product ID: 2657

Description

 

Учебникът по Хигиена, технология и ветеринарно-санитарен контрол на мляко и млечни продукти е написан по учебната програма на дисциплините “Хигиена и технология на млякото и млечните продукти” и “Ветеринарно-санитарна експертиза на хранителните продукти от животински произход”, залегнали в учебния план на Ветеринарномедицинския факултет при Тракийския университет – Стара Загора.

Този учебник съчетава в себе си най-новите достижения на науката, заедно с нормативната база, актуална в Европейския съюз и Р. България към момента. Авторите са се постарали да дадат на читателите, както съвременните възгледи, така и редица становища, които са се утвърдили в практиката през годините.

Настоящият труд ще бъде необходим помощник и за ветеринарните лекари от системата на Българската агенция по безопасност на храните, практикуващите частни ветеринарни лекари, както и за всички, които при своята трудова дейност трябва по един или друг повод да извършват преценка на мляко и млечни продукти.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Хигиена, технология и ветеринарно-санитарен контрол на мляко и млечни продукти”

Your email address will not be published. Required fields are marked *