Skip to content Skip to footer

Съвременни аспекти на гражданското образование

Author: Румяна Неминска

Publication Year: 2018

Language: Български

ISBN: 978-954-338-144-9

Category: Product ID: 2822

Description

Монографичният труд представлява педагогически ресурс за планиране на взаимодействия в обучителна среда, за формиране на педагогически възпитателни мирогледи.

През призмата на педагогическата наука в него са проследени редица обществени явления, които пряко въздействат върху учебните процеси в българското училище.

В монографията са представени чрез тематични цялости идеи за автентично развитие на отговорност, креативност, смелост и умение да живеем заедно, за ненасилствена комуникация и позитивно социално общуване.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Съвременни аспекти на гражданското образование”

Your email address will not be published. Required fields are marked *