Skip to content Skip to footer

Статистически софтуер за обработка на експериментални данни

Authors: Лина Йорданова, Габриела Кирякова, Петя Велева, Надежда Ангелова, Антоанета Йорданова

Publication Year: 2019

Language: Български

Pages: 240 стр.

ISBN: 978-954-338-152-4

Category: Product ID: 2813

Description

В монографията е реализирана идеята за интегриране на съвременни технологии към печатните материали, по-конкретно Добавена реалност (Augmented Reality) и Облачен изчислителен модел (Cloud computing). Разработено е мобилно приложение BookStatistica, чрез което читателите имат достъп до допълнителни материали (видео, аудио и други формати), които онагледяват разглежданите статистически обработки и анализи и допринасят за по-лесното им разбиране.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Статистически софтуер за обработка на експериментални данни”

Your email address will not be published. Required fields are marked *