Skip to content Skip to footer

Социология Обща Теория

Authors: Елена Лавренцова, Гроздан Танев

Publication Year: 2011

Language: Български

Pages: 263 стр.

ISBN: 978-954-338-015-2

Category: Product ID: 2798

Description

Тази книга е посветена на теоретичната социология и се опира върху най- добрите традиции на българската и руската, а в по-широк план и „западната” социологическа мисъл. В нея се разглеждат редица ключови теми, касаещи историята и развитието на социологическите идеи, основните парадигми в социологията и нейните методи, организацията и организационните структури на социалния живот, социалната стратификация, семейството, социалната промяна и др.

Книгата е предназначена за преподаватели, докторанти и студенти, както и за широк кръг читатели, проявяващи интерес към познание на социалната реалност и търсещи да разберат логиката и еволюцията на социалния живот.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Социология Обща Теория”

Your email address will not be published. Required fields are marked *