Skip to content Skip to footer

Социална психология на училищното образование

Author: Дончо Донев

Publication Year: 2018

Language: Български

Pages: 159 стр.

ISBN: 978-954-338-147-0

Category: Product ID: 2953

Description

Настоящият монографичен труд има за цел да насочи вниманието към социалнопсихологическите конструкти, които са значими за училищното образование, разгледано като социалнопсихологическа система. Голяма част от тях са вече изследвани от гледна точка на педагогиката и педагогическата психология. Като значим принос може да бъде видян опитът за поставяне на тези процеси и явления в ясен социален контекст. По този начин се прави опит за анализ на връзките между тях. Чрез теоритичен анализ и синтез се установява взаимната зависимост между отделните процеси.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Социална психология на училищното образование”

Your email address will not be published. Required fields are marked *