Skip to content Skip to footer

Социална педагогика

Author: Марияна Стефанова

Publication Year: 2014

Language: Български

Pages: 366 стр.

ISBN: 978-954-305-388-9

Category: Product ID: 2788

Description

Обхваща статута и съдържанието на социалната педагогика като актуална прагматична наука в глобалната постмодерна ситуация. Обсъждат се тенденциите и перспективите на социалното направление в педагогическата наука и практика и, от друга страна, на педагогическите подкрепящи аспекти на социалната работа.

Предназначен за студенти в педагогически специалности, учебникът може да представлява интерес и за докторанти и университетски преподаватели

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Социална педагогика”

Your email address will not be published. Required fields are marked *