Skip to content Skip to footer

Систематика на по-важните видове риба обект на промишлен, спортен и любителски риболов, аквакултура и консумация

Authors: Валентин Русев, Ралица Кючукова, Александра Даскалова, Десислава Бангиева

Publication Year: 2023

Language: Български

ISBN: 978-954-338-214-9

Category: Product ID: 2950

Description

Изданието „Систематика на рибите, обект на промишлен, спортен и любителски риболов, аквакултура и консумация“ е допълнително разширено учебно помагало към учебната дисциплина „Биология и болести по хидробионтите“, залегнала в учебния план за студентите от Ветеринарномедицинския факултет на Тракийския университет в град Стара Загора, но може да се използва и от студенти по други специалности изучаващи рибите.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Систематика на по-важните видове риба обект на промишлен, спортен и любителски риболов, аквакултура и консумация”

Your email address will not be published. Required fields are marked *