Skip to content Skip to footer

Сборник с примерни тестове по география, математика и икономика за кандидатстуденти

Authors: Г. Бойчев, Ис. Ненчева, Д. Неделчева

Publication Year: 2013

Language: Български

Pages: 174 стр.

ISBN: 978-954-338-050-3

Category: Product ID: 2781

Description

Настоящият Сборник с примерни тестове по география, математика и икономика за кандидатстуденти е първото подобно учебно помагало за кандидатстуденти в Тракийски университет, Стара Загора. Неговата основна цел е да подпомогне подготовката на кандидатстудентите, които ще се явят на конкурсен кандидатстудентски изпит – тест по география, тест по математика и тест по икономика. С така поставената цел на разработения сборник се постига и по-добра организация на рекламната и кандидатстудентска кампания, в която се включва ежегодно Тракийски университет в страната.

Инструментариумът на разработените примерни тестове в учебното помагало съответства от една страна на неговата цел, а от друга се подчинява на общообразователната цел на университета за добра подготовка и конкурентна способност на явяващите се кандидатстуденти на съответните изпитни тестове. Предвидената многовариантност на примерните въпроси по отделните учебни дисциплини осигурява обективност при установеното ниво на оценка.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Сборник с примерни тестове по география, математика и икономика за кандидатстуденти”

Your email address will not be published. Required fields are marked *