Skip to content Skip to footer

Ръководство по клинична фармакология

Authors: Р. Радев, Л. Пейчев, Ст. Радев, К. Соколов, Ж. Цокева, М. Пенкова

Publication Year: 2012

Language: Български

Pages: 116 стр.

ISBN: 978-954-338-041-1

Category: Product ID: 2943

Description

Ръководството по клинична фармакология е предназначено за студенти но медицина като е съобразено с учебната програма по тази дисциплина преподавана в Медицинския факултет на Тракийски университет — Стара Загора. В него е застьпен част от лекционния материал, както и темите за провеждане на практически упражнения на базата на най — новите постижения и тенденции в клиничната фармакология.

Основната цел на ръководството е да се запозная! студентите с принципите на клиничната фармакология и практическите подходи за тяхното приложение в терапията на най — често срещаните заболявания. Тези знания ще помогнат на бъдещите лекари за формиране на умения за изграждане на рационална лекарствена терапия както в процеса на изучаване на клиничните дисциплини, така и по време на тяхната практическа дейност.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ръководство по клинична фармакология”

Your email address will not be published. Required fields are marked *