Skip to content Skip to footer

Ръководство за упражнения по мляко и млечни продукти

Authors: Тодор Илиев, Николина Желева, Гюрга Михайлова, Тодор Димитров

Publication Year: 2011

Language: Български

Pages: 158 стр.

ISBN: 978-954-338-016-9

Category: Product ID: 2771

Description

Настоящето ръководство е съобразено с основните методични единици, залегнали в учебните цланове и програми на студентите от специалностите на Аграрния факултет при Тракийски Университет – Стара Загора.

Разгледани са въпроси, свързани с основните методи за изследване на мляко и млечни продукти, начините за откриване на фалшификации на суровото мляко и неговото окачествяване. Описани са също и основни анализи на млечни продукти, свързани с окачествяването им, както и такива, извършвани по време на технологичния процес.

Ръководството може да бъде ценно помагало и за всички, които работят в областта на млекопроизводството и млекопреработването.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ръководство за упражнения по мляко и млечни продукти”

Your email address will not be published. Required fields are marked *