Skip to content Skip to footer

Ръководство за упражнения по говедовъдство

Authors: Живка Герговска, Милена Панайотова

Publication Year: 2016

Language: Български

ISBN: 978-954-338-118-0

Category: Product ID: 2936

Description

Ръководството е предназначено за практическа подготовка на редовните и задочни студенти от специалност „Зооинженерство” и е съобразено с учебния план на специалността. Материалът е съобразен с най- новите изисквания на национално и международно ниво към говедовъдното производство и съпътстващите го дейности.

Ръководството може да се използва и от студентите от специалностите „Агрономство”, „Екология и опазване на околната среда” и „Аграрно инженерство”, както и от специалисти в областта на селекцията и технологиите в говедовъдството, в организацията на производството на говедовъдна продукция, извършващи консултантска дейност в областта на говедовъдството и др.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ръководство за упражнения по говедовъдство”

Your email address will not be published. Required fields are marked *