Skip to content Skip to footer

Ръководство за лабораторни упражнения по микробиология

Author: Красимира Добрева

Publication Year: 2013

Language: Български

Pages: 85 стр.

ISBN: 978-954-9999-76-1

Description

Ръководството за лабораторни упражнения по Микробиология е предназначено за студентите от направление Хранителни технологии на факултет „Техника и технологии” в Тракийски университет – Стара Загора. Разработено е съобразно учебната програма по задължителната дисциплина Микробиология от учебния план на специалност Технология на храните.

В ръководството са включени основни методи, свързани с изучаването на морфологията, физиологията и таксономията на микроорганизмите. Разглеждат се и въпроси от хигиенно-микробиологичния контрол на хранителните продукти.

Предложеното ръководство може да бъде полезно и за други студенти, изучаващи Микробиология, както и на специалисти от всички отрасли на хранителната индустрия.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ръководство за лабораторни упражнения по микробиология”

Your email address will not be published. Required fields are marked *